Turniej Strzelecki

5 kwietnia w naszej szkole odbył się Turniej Strzelecki dedykowany uczniom szkoły podstawowej.

Gospodarzami turnieju byli uczniowie klas wojskowych, nauczyciele ZSR oraz WKU Kędzierzyn-Koźle. Celem imprezy jest popularyzowanie wśród młodzieży szkół podstawowych idei klas wojskowych jako oferty edukacyjnej, a także kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Ponadto propagowanie wśród młodzieży sprawności fizycznej, zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań oraz umiejętności obronnych w zakresie: strzelania z broni pneumatycznej, broni laserowej.

Uczestnicy rywalizowali w następujących kategoriach:

  1. Strzelanie bezogniowe z karabinka pneumatycznego.
  2. Strzelanie z broni laserowej.

Przydzieleni do każdej drużyny uczniowie klasy wojskowej stanowili przewodników dla młodszych kolegów. W przerwie rywalizacji można było obejrzeć stanowiska informacyjne przygotowane przez przedstawiciela WKU z Kędzierzyna Koźla.

W przerwie w oczekiwaniu na wyniki rywalizacji uczniowie klasy 3A częstowali uczestników rozgrzewającą grochówką przygotowaną przez uczniów klasy gastronomicznej .

Miejsca na podium zajęły drużyny:

I miejsce SP Moszczanka

II miejsce SP Biedrzychowice

III miejsce SP Lubrza

Po zakończonym turnieju dyrektor ZSR, przedstawiciel WKU z Kędzierzyna –Koźla rozdali zwycięskim drużynom puchar i nagrody rzeczowe. Przyznano także nagrodę indywidualną dla najlepszego strzelca turnieju. Turniej uwieńczono pamiątkowymi zdjęciami.